Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje właściwie na szlifowaniu zręczności jak chociażby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, bezwzględnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zdolność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.