Katastrofy kolejowe

Katastrofy kolejowe zdarzają się częściej niż tragedie lotnicze, aczkolwiek z powodu nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednak ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku katastrof powietrznych brak ubezpieczenia przynosi poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości mają w PZU, oprócz tego dochodzą również ubezpieczenia na dom, lecz nie są tak znane. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej albo jej rodzina, otrzymuje z tytułu umowy zabezpieczenia nie pozyska odszkodowania, lecz świadczenie w formie sumy pieniężnej lub renty. Renta jest przypisywana wtedy, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu, który został uczyniony katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może również walczyć o odszkodowanie z instytucją przewozową, o ile pozostaje ona obarczona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma realne szanse na otrzymanie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej rodzina ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, lecz też tylko wówczas, gdy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: