Tragedie ekologiczne

Katastrofy ekologiczne niosą za sobą fatalne efekty nie tylko ze względu zanieczyszczenia czy zniszczenia otoczenia naturalnego w określonym okręgu, ale także z racji zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi egzystujących w rejonie dotkniętych tragedią ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają ubezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia na lokal, będą mieli większe szanse. Ostatnim razem mają miejsce klęski ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tu o awariach w elektrowniach jądrowych na przykład na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, jednakże powodują, że osoby przebywające w regionie chorują na chorobę popromienną. W tym wypadku niemal jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, albowiem odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. W tej chwili w wielu częściach globu jest ona zatruwana przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do odszkodowań, gdyż ewidentnie odpowiedzialność za taką sytuację ponosi manufaktura.
Korzystałem z: