Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy najczęściej posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników słynne jest również zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które pozwala na wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego typu umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu zabezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki mija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.